Nút nối kết đến số cuộc gọi để giúp đặt hàng.
Botton để đưa trở lại đầu trang

$9.90

Nhiệt kế thú y kỹ thuật số - Mẹo linh hoạt

Mua ngay
SKU

07-02DIGFLEX

Digital veterinary thermometers with flexible tips are essential tools for pet owners and veterinarians alike.

The flexible tip ensures safety and comfort for the animal, reducing stress during the process. It's important to use these thermometers with a lubricant and a protective sheath to ensure hygiene and ease of use.

Regular monitoring of a pet's temperature can help in early detection of health issues, allowing for timely veterinary intervention. 

  • Phản ứng nhanh
  • Chống thấm nước; Các chữ số LCD lớn, dao động từ 89,6 ° F-111,2 ° F (32 ° C đến 42 ° C)
  • Thời gian đo khoảng 10-30s
  • Báo động tiếng bíp
  • Bộ nhớ cho phép đo cuối cùng
  • Tự động tắt nguồn
  • Bao gồm pin 1.5V và hướng dẫn

Trọng lượng

32

 lbs.

Chiều cao

3

 trong.

Sản phẩm liên quan