Dán tẩy lông

1 product


  • Dr. Naylor® Dehorning Paste, 4 oz

    Dr. Naylor® Dehorning Paste, 4 oz

    Tiến sĩ Naylor Dehorning Paste là để ngăn ngừa sự phát triển của sừng. Nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm. Ứng dụng duy nhất là tất cả những gì cần thiết cho bê non. Liều dùng: Áp dụng ngay khi có thể cảm nhận được nút sừng lúc 3 đến 7 ngày tuổi. Nội dung: 4 oz.

    $7.10

Login

Quên Mật khẩu?

Don't have an account yet?
Create account